صفحه اصلی > بنیاد مشتضعفان : سومین رویداد پل سرمایه گذاری با موضوع «فراگیری و فناوری مالی»

سومین رویداد پل سرمایه گذاری با موضوع «فراگیری و فناوری مالی»

سومین رویداد پل سرمایه گذاری با موضوع «فراگیری و فناوری مالی» با هدف کمک به حل چالش‌های این حوزه استراتژیک از طریق شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان توسط شرکت سینا وی سی (زیر مجموعه موسسه دانشمند) برگزار شد. در این رویداد از ۴۷ طرح ارسالی به دبیرخانه، ۲۱ طرح توسط کارشناسان مورد داوری قرار گرفته و در پایان ۳ طرح مورد حمایت موسسه دانشمند و شرکت توسعه دانش‌بنیان سینا قرار گرفتند.

پست های مرتبط

امضای تفاهم‌نامه همکاری موسسه دانشمند با شرکت نفت بهران

امضای تفاهم‌نامه همکاری موسسه دانشمند با شرکت نفت بهران در زمینه همکاری‌های…