صفحه اصلی > تکنولوژی و موسسه دانشمند : ارائه دکتر روح‌الله رحمانی با موضوع هوش مصنوعی در اولین رویداد تجربه محور هوش مصنوعی در صنعت

ارائه دکتر روح‌الله رحمانی با موضوع هوش مصنوعی در اولین رویداد تجربه محور هوش مصنوعی در صنعت