فراخوان مجدد - ساخت ست یونیت لوله مغزی سیار

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ساخت یک ست یونیت لوله مغزی سیار از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ادامه مطلب...

طراحي و ساخت دستگاه جداکننده ديسک استک

در راستای توجه و تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی، مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ”طراحی و ساخت دستگاه جداکننده دیسک استک“ از ...

ادامه مطلب...

ابداع روشی جهت تشخيص سريع تعداد کلی‌فرم‌ها در محصولات لبنی

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه طراحي و ساخت ابداع روشی جهت تشخیص سریع تعداد کلی‌فرم‌ها در محصولات لبنی از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به ...

ادامه مطلب...

کابوس 2020؛ شماره دی ماه 1399 مجله دانشمند منتشر شد

بلایی که کرونا ویروس بر سر جوامع آورد: آیا انسان به پایان راه حیات رسیده است؟!

ادامه مطلب...

طراحی و ساخت کيت تشخيص آنتی‌بيوتيک در شير

مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ”ساخت کیت تشخیص آنتی‌بیوتیک در شیر“ از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ادامه مطلب...

طراحي و ساخت سيستم ريکوپراتوري جهت پيش گرمايش هواي ورودي

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه طراحي و ساخت سيستم ريکوپراتوري جهت پيش گرمايش هواي ورودي از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ادامه مطلب...

طراحی و ساخت دستگاه بسته بندی اتوماتیک بر روی پالت خط تولید شیشه بطر و جار

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه طراحی و ساخت دستگاه بسته بندی اتوماتیک بر روی پالت خط تولید شیشه بطر و جار از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این ...

ادامه مطلب...