چرا کاممان با اسانس‌‌های ایرانی شیرین نمی‌شود؟

شماره دوم نشریه فناورانه بنیادتک منتشر شد.

ادامه مطلب...

سودای توسعه؛ صنعت کاتالیست

شماره اول نشریه فناورانه بنیاد‌تِک منتشر شد

ادامه مطلب...

طراحی و ساخت نوعی از مبدل‌های حرارتی برای اولین بار در کشور

مبدل حرارتی Off Gas Boiler از مبدل‌های حرارتی مورد استفاده در صنایع بزرگ برای اولین بار در کشور به همت متخصصان در یک شرکت دانش‌بنیان داخلی و با حمایت بنیاد مستضعفان طراحی و بومی‌سازی شد. ...

ادامه مطلب...

طراحی و ساخت دستگاه بسته‌بندی دارفرش با حمایت بنیاد مستضعفان

دستگاه ترموفورمینگ اسکین پلاس (دارفرش) از تجهیزات پیشرفته صنعت بسته‌بندی با صرفه‌جویی ارزی 118000 دلاری و سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان طراحی و ساخته شد.

ادامه مطلب...

استحصال کافئین از منابع موجود در کشور

شرکت توسعه دانش‌بنیان سینا به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد در راستای دستیابی به خودکفایی و استفاده از توانمندی‌های بومی، به سرمایه‌گذاری روی استحصال کافئین از منابع موجود در ...

ادامه مطلب...

تولید روغن پرتقالی

شرکت توسعه دانش‌بنیان سینا به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد در راستای دستیابی به خودکفایی و استفاده از توانمندی‌های بومی، به سرمایه‌گذاری روی تولید روغن پرتقالی در جهت رفع ...

ادامه مطلب...

تولید رنگدانه‌های محصولات پروتئینی فرآوری شده

شرکت توسعه دانش‌بنیان سینا به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد در راستای دستیابی به خودکفایی و استفاده از توانمندی‌های بومی، به سرمایه‌گذاری روی تولید رنگدانه‌های محصولات پروتئینی فرآوری شده ...

ادامه مطلب...

تولید عصاره استویا

شرکت توسعه دانش‌بنیان سینا به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد در راستای دستیابی به خودکفایی و استفاده از توانمندی‌های بومی، به سرمایه‌گذاری روی تولید عصاره استویا در جهت رفع ...

ادامه مطلب...

تولید عصاره لایم، لمون و بیتر لمون

شرکت توسعه دانش‌بنیان سینا به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد در راستای دستیابی به خودکفایی و استفاده از توانمندی‌های بومی، به سرمایه‌گذاری روی تولید اسانس لایم، لمون و بیتر ...

ادامه مطلب...