بازدید مدیرعامل موسسه دانشمند از مرکز شتابدهنده آبان  

دکترعلی خطیبی مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عصر شنبه، از طرح های علمی و پژوهشی حوزه آب و انرژی شتابدهنده آبان واقع در شهر قدس بازدید کردند.

ادامه مطلب...