موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا بازوی پرتوان دانشمند در حوزه آموزش

مؤسسه‌ توسعه آموزشی پژوهشی سینا از مجموعه‌ شرکت‌های هلدینگ تحقیق و توسعه دانشمند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد که نزدیک به سه دهه است در حوزه‌های آموزش و پژوهش به فعالیت می پردازد.

ادامه مطلب...

دانشمند چه فعالیت هایی انجام میدهد؟

مروری بر فعالیت های بازوی تحقیق و توسعه بنیاد مستضعفان

ادامه مطلب...