دکتر علی بابایی مدیر شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شد

سه‌شنبه دوازدهم اسفندماه، مراسم تودیع دکتر میرمحمدصالح راحمی و معارفه دکترعلی بابایی با حضور مدیرعامل، مدیران موسسه دانشمند و کارشناسان این شبکه برگزار شد.

ادامه مطلب...
رویداد پساب تا آب در بنیاد مستضعفان برگزار شد

رویداد پساب تا آب به عنوان رویدادی تقاضامحور با هدف رفع نیازهای فناورانه شرکت های خانواده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حوزه آب و پساب صنعتی، توسط موسسه دانشمند و با حضور بیش از ۱۵۰ ...

ادامه مطلب...

ساخت یک دستگاه پمپ گل 1600hp

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ساخت یک دستگاه پمپ گل 1600hp از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ادامه مطلب...ساخت پمپ تراک سیمان و اسیدزنی

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ساخت پمپ تراک سیمان و اسیدزنی از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ادامه مطلب...

رویداد پساب تا آب در بنیاد مستضعفان برگزار می‌شود

رویداد پساب تا آب با هدف رفع نیازهای فناورانه شرکت‌های خانواده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ساعت 15 تا 18 سه شنبه 28 بهمن ماه 1399 به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

ادامه مطلب...