فراخوان حل مسئله؛ طراحی و اجرای سامانه تصفیه و گندزدایی آب شرب

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه " طراحی و اجرای سامانه تصفیه و گندزدایی آب شرب" با کلیه افراد و شرکت های توانمند و واجد شرایط برای رفع این مسئله تعامل ...

ادامه مطلب...

طراحی و اجرای سامانه تصفیه و گندزدایی آب شرب

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه " طراحی و اجرای سامانه تصفیه و گندزدایی آب شرب" با کلیه افراد و شرکت های توانمند و واجد شرایط برای رفع این مسئله تعامل ...

ادامه مطلب...

بازدید مدیرعامل موسسه دانشمند از مرکز شتابدهنده آبان  

دکترعلی خطیبی مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عصر شنبه، از طرح های علمی و پژوهشی حوزه آب و انرژی شتابدهنده آبان واقع در شهر قدس بازدید کردند.

ادامه مطلب...