طراحي و ساخت دستگاه جداکننده ديسک استک

در راستای توجه و تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی، مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ”طراحی و ساخت دستگاه جداکننده دیسک استک“ از ...

ادامه مطلب...

ابداع روشی جهت تشخيص سريع تعداد کلی‌فرم‌ها در محصولات لبنی

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه طراحي و ساخت ابداع روشی جهت تشخیص سریع تعداد کلی‌فرم‌ها در محصولات لبنی از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به ...

ادامه مطلب...

کابوس 2020؛ شماره دی ماه 1399 مجله دانشمند منتشر شد

بلایی که کرونا ویروس بر سر جوامع آورد: آیا انسان به پایان راه حیات رسیده است؟!

ادامه مطلب...

طراحی و ساخت کيت تشخيص آنتی‌بيوتيک در شير

مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ”ساخت کیت تشخیص آنتی‌بیوتیک در شیر“ از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ادامه مطلب...

طراحي و ساخت سيستم ريکوپراتوري جهت پيش گرمايش هواي ورودي

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه طراحي و ساخت سيستم ريکوپراتوري جهت پيش گرمايش هواي ورودي از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ادامه مطلب...

طراحی و ساخت دستگاه بسته بندی اتوماتیک بر روی پالت خط تولید شیشه بطر و جار

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه طراحی و ساخت دستگاه بسته بندی اتوماتیک بر روی پالت خط تولید شیشه بطر و جار از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این ...

ادامه مطلب...

طراحی و اجرای سامانه کنترلی واحد فورهارث و کوره‌ها

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه طراحي و اجراي سامانه کنترلي واحد فورهارث و کوره‌ها از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ادامه مطلب...

شناسايی توانمندی استحصال کود کشاورزی از پساب دامداری‌ها

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه شناسايی توانمندی استحصال کود کشاورزی از پساب دامداری‌ها از کلیه افراد و شرکت‌های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ادامه مطلب...

ساخت قطعات لاستیکی شیر کنترل فوران حفاری (BOP)

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ساخت قطعات لاستیکی شیر کنترل فوران حفاری (BOP) از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

ادامه مطلب...