عضو هیات مدیره

معرفی دکتر محمد محمدی مسعودی


به نام خداوند بخشنده مهربان

 

مشخصات فردي :                                                                                                                 

 

نام: محمد

نام خانوادگي: محمدی مسعودی

سمت:

عضو هیئت مدیره مؤسسه دانشمند

تحصیلات:

دکتری تخصصی در رشته برق-گرایش نانو الکتریک در دانشگاه گنت بلژیک  

                                                                                                            

Dr.masoudi1

 

سوابق تحصيلی:

دکترا:

رشته: مهندسی برق- گرایش نانو الکترونیک، دانشگاه گنت بلژیک  

پایان نامه: ساخت فیلم های لایه نازک اپتیکی با استفاده از کریستالهای مایع و نانو میله ها

فوق دکتری:

1- دانشگاه گنت، دانشکده الکترونیک، بلژیک

2- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق

سوابق و طرح‌های آموزشی و پژوهشی : ‍‍‍

❖   دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي.

❖   دریافت بورسیه تحصیلی از بلژیک برای تحصیل در دوره ی دکتری و فوق دکتری دانشگاه گنت.

❖     دریافت جایزه بین المللی Eurodisplay2015 به علت ارائه ی یک دستاورد فن آورانه برجسته در حوزه ی نمایشگرها در سال 2015.

❖     داور مقالات  ISI : RSC Advances, Materials Chem. C, Nanoscale and IEEE Microwave and Wireless Components Letters.

❖   همکار علمی گروه فوتونیک و کریستال مایع، دانشکده الکترونیک، دانشگاه گنت بلژیک.

❖   ارائه ی سه طرح فناورانه در نمایشگاه فن بازار.

❖    دریافت حمایت از بنیاد نخبگان.

❖   عضو کمیته علمی بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران در سال 1399.

 سوابق آموزشی:

❖     مدرس دروس کارشناسی ارشد "موجبرهای نوری"، "لیزرهای پیشرفته"، "اصول لیزر"، "خواص نوری مواد نانوساختارها" و "پلیمرها و فوتونیک" در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران.

❖     سخنرانی علمی در دانشگاه های تهران و شهید بهشتی.

❖     برگزاری کارگاه آموزشی و تدریس مدیریت استراتژیک در دانشگاه های کشور.

❖     استاد مشاور پروژه ی کارشناسی دانشجویان در بلژیک.

❖     استاد مشاور و راهنما دانشجویان کارشناسی ارشد رشته میکرو فناوری و رشته مهندسی نانوفوتونیک - دانشگاه تهران.

❖     استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته ی فوتونیک دانشگاه شهید بهشتی.

:List of Publication

Patents

1- Mohammad Mohammadimassoudi, Jeroen Beeckman, Jungsoon Shin, Jaehyuk Choi, Kristiaan Neyts, ‘Polarization independent optical shutter based on the switching of the transmission bandgap of cholesteric films with liquid crystal nanopores’, US Patent 14/687445, April 15th 2015.

2- Mohammad Mohammadimassoudi, Jeroen Beeckman,, Kristiaan Neyts, ‘Planar aligned nanorods and liquid crystal assemblies’, US Patent 15/578,513, 2018.

International Journal papers (ISI)

1- Hossein Mehrzad, Fatemeh Habibimoghadam, Ezeddin Mohajerani, Mohhamad Mohhamadimasoudi, “Accurate quantification of photothermal heat originated from a plasmonic metasurface”, Optics Letters, 2020. (Q1- Impact factor: 3.6)

2- Hossein Mehrzad, Fatemeh Habibimoghadam, Ezeddin Mohajerani, Kristiaan Neyts, Mohammad Mohammadimasoudi, “Tunable, polarized and deeply modulated photoluminescence based on gold nano-islands and liquid crystal”, Optics Communications, 2019, (Q2- Impact factor: 2.06)

3- Hossein Mehrzad, Ezeddin Mohajerani, Kristiaan Neyts, Mohammad Mohammadimasoudi, “Polymer dispersed liquid crystal-mediated active plasmonic mode with microsecond response time”, Optics letters, 2019, (Q1- Impact factor: 3.59)

4- Mohammad Mohammadimassoudi, Jeroen Beeckman, Zeger Hens, Kristiaan Neyts “Hybrid fluorescent layer emitting polarized light” APL Materials, 2017. (Q1- Impact factor: 4.32)

5- Mohammad Mohammadimassoudi, Zeger Hens, Kristiaan Neyts “Full Alignment of Dispersed Colloidal NRs by Alternating Electric Fields” RSC Advances, 6, pp. 55736-55744, 2016. (Q1- Impact factor: 3.29)

6- Mohammad Mohammadimasoudi, Jeroen Beeckman, Jungsoon Shin, Keechang Lee and Kristiaan Neyts Microsecond-range optical shutter for unpolarized light with chiral nematic liquid crystal, AIP advances,5, 047122(5), 2015. (Q2- Impact factor: 1.44)

7- Tangi Aubert; Palangetic, Ljiljana; Mohammad Mohammadimassoudi, Kristiaan Neyts Jeroen Beeckman Zeger Hens,” Large scale and electro-switchable polarized emission from semiconductor NRs aligned in polymeric nanofibers”, ACS Photonics, pp. 583-588, 2015. (Q1- Impact factor: 5.4)

8- Mohammad Mohammadimasoudi, Jeroen Beeckman, Jungsoon Shin, Keechang Lee and <a href="http