مدیر عامل

معرفی دکتر علی خطیبی


به نام خداوند بخشنده مهربان

 

مشخصات فردي :                                                                                                                                       

 

نام: علی

نام خانوادگي: خطیبی

متولد 1358

سمت:

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه دانشمند

تحصیلات:

دکتری تخصصی در رشته بیوفیزیک در دانشگاه تهران  

                                                                                                            

corona_Moment2 -

 

سوابق تحصيلی:

- دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تهران در رشته بیوفیزیک .

سوابق و طرح‌های آموزشی و پژوهشی : ‍‍‍

❖     عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا .

❖      استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا.

❖      راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد 6 مورد.

❖      تدریس دروس مختلف بیو فیزیک، بیو شیمی، بیو تکنولوژی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

❖     مجری پروژه "بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی روی ساختار و عملکرد ماکرومولکولهای حیاتی". 

❖     همکاری در پروژه طراحی و ساخت OLED- در قسمت ساخت نیم رسانای نانو ساختار برای تولید نور سبز.

❖      همکاری در پروژه سنتز نانو ذرات نیمه هادی.

 کارگاههای آموزشی:

❖      کارگاه آموزشی"فلورسانس انایزو تراپی، تئوری و کاربردها" در دانشگاه تهران.

❖      مدرس کارگاه "روشهای بیو فیزیکی در ترمیم سلولی" در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران.

❖      مدرس کارگاه "کاربرد طیف سنجی در ترمیم بافتی" در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران.

❖      کارگاه "مالکیت فکری"، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی.

❖      کارگاه آموزشی "اخلاق حرفه‌ای"، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی.

❖      کارگاه آموزشی "شیوه بهره گیری از منابع الکترونیک کتابخانه دیجیتال دانشگاه تهران".

 سوابق اجرائی:

❖     رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای سراسر کشور.

❖      مدیرکل فن آوری اطلاعات (IT) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای سراسر کشور.

❖      عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای سراسر کشور.

❖      عضو باشگاه پژوهشگران.

❖     عضو هیئت مدیره و مدیر انجمن پژوهشگران فیزیک و نجوم ایران. 

❖     عضو هیئت مدیره شرکت پشم شیشه ایران.

❖      عضو هیئت مدیره شرکت توسعه ترابر ایرانیان (نور).

 

 مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی:

 1)      Enhancement of thermal reversibility and stability of human carbonicanhydrase II by mesoporous nanoparticles'. International Journal of biological Macromolecules 75(2015) 67-72, Impact Factor=3.01
2)      Biological interaction of Thiamin with Iysozyme using binding capacity concept and molecular docking', Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 34 (2016) 1-9, Impact Factor=2.91
3)      Bio thermodynamic studies of Diclofenac interaction with Iysozyme at various conditions using Diclofenac-selective membrane electrode and molecular docking', Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, In press 2016, Impact Factor=2.91
4)      Current-Phase Relation in FSIFS Josephson Junction, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 27(2014) 2415-2418, Impact Factor=0.90
5)      Determination of Gold in Water Samples Using Electromembrane Extraction' Journal of Dispersion Science and Technology, In press (2016) Impact Factor=1.1
6)      Inhibitory Influence of 3-β-hydroxybutyrate on Calf Thymus DNA Glycation by Glucose', RSC Advances 6(2016)83880-83884, Impact Factor=3.840
7)      Extraction of caffeine and gallic acid from coffee by electrokinetic methods coupled with a hollow-fiber membraneJournal of food process engineering 40(2017) 12565
8)      Application of Chitosan-Zinc Oxide Nanoparticles for Lead Extraction From Water Samples by Combining Ant Colony Optimization with Artificial Neural NetworkJournal of Applied Spectroscopy 84 (2017) 716-724
9)      Investigating the Effects of Formetanate Hydrochloride on Human Hemoglobin by Spectroscopic Analysis and Molecular Docking Modeling, mljgoums 13(4) (2019)34-41.