تحقیق بازار بر روی یک محصول غذایی نوستالژیک و فرموله سازی طعم

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «تحقیق بازار بر روی یک محصول غذایی نوستالژیک و فرموله سازی طعم» ازکلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

در راستای توجه و تکیه بر توانمندی‌های متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی، مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ”تحقیق بازار بر روی یک محصول غذایی نوستالژیک و فرموله سازی طعم“ از کلیه افراد و شرکت‌های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما