سودای توسعه؛ صنعت کاتالیست

شماره اول نشریه فناورانه بنیاد‌تِک منتشر شد

با توجه به سیاست‌هاي كلان كشور مبني‌بر توسعه متوازن و پايدار زنجیره ارزش و كاهش خام فروشي منابع نفت و گاز، در سال‌هاي گذشته مجتمع‌هاي پالايشي و پتروشیمي فراواني احداث و مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. مطابق برنامه پنجم و ششم توسعه پیش‌بیني مي‌شود اين روند در سال‌هاي آتي ادامه يابد و تعداد بنگاه‌هاي فعال در صنعت پالایش و پتروشیمي افزايش قابل توجهي داشته باشد. با توجه به اينکه صنعت كاتالیست ازجمله رشته صنعت‌هاي مهم، اثرگذار و مکمل در توسعه پايدار زنجیره ارزش نفت و گاز است، لذا ضروري است كه به‌منظور ارتقاي توان ساخت داخلِ اين محصولات در داخل كشور، برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گیرد.

لینک دانلود شماره اول نشریه فناوارنه بنیادتک


نظر شما