طراحی و ساخت رادارهای زمین نفوذ (GPR) منصوب روی پهپاد

نشت خطوط لوله های انتقال نفت و گاز مدفون زیر زمین، سالانه خسارات مالی زیادی را به همراه
می آورد. ضمن اینکه این نشتی ها گاهاً باعث افت فشار در سمت مصرف کننده شده و حتی می تواند
منجر به قطعی گاز یا نفت شود. به منظور پایش نشتی لوله های مدفون در زمین، از رادار GPR استفاده
می شود. اکثر رادارهای GPR صنعتی در سرتاسر جهان، بر روی سازه زمین پایه مستقر می شوند. بنابراین،
محدوده تحت پوشش باید این شرایط را داشته باشد که بتوان رادار را مستقیماً توسط انسان یا توسط
اتومبیل جابجا کرد. مناسب بودن محدوده تحت پوشش، موضوعی نیست که همواره در دسترس باشد.
به طور مثال، در مناطق سخت گذر، پایش مداوم با استفاده از رادارهای زمین پایه بسیار مشکل است.
همچنین در شرایط یخبندان، استفاده از رادارهای زمین پایه چندان کار آسانی نیست. علاوه بر این، پایش
محوطه های بسیار بزرگ با استفاده از نیروی انسانی یا حتی وسایل نقلیه معمول، می تواند بسیار
سخت و طاقت فرسا و البته با دقت کم همراه باشد.
راه چاره ای که به منظور رفع مشکلات ذکر شده می توان ارائه کرد، قرار دادن GPR بر روی پهپاد است.
هر چند که این رویکرد هزینه اولیه تهیه رادار GPR را افزایش می دهد و تکنولوژی رادار را به مراتب
پیچیده تر می کند، اما در کل و با احتساب حذف هزینه های مربوط به نیروی انسانی، کاهش زمان مورد
نیاز برای پایش یک محیط و همچنین افزایش قابلیت اعتماد، این نوع از رادار GPR مقرون به صرفه
خواهد بود.
در داخل کشور هیچ نمونه از GPR هوا پایه با تکنولوژی مورد بحث وجود ندارد. بنابراین، با توجه به
گستردگی خطوط لوله های انتقال در کشور، استفاده از این رادار، ضروری خواهد بود.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این فراخوان شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما