تولید مایع خنک کننده با عمر طولانی (Extended Life Coolant (ELC))

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه تولید مایع خنک کننده با عمر طولانی (Extended Life Coolant (ELC)) ازکلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

الف) محلول ارایه شده باید:
1. تست‌های فیزیکی و شیمیایی
2. خواص قابل قیاس با خنک کننده‌های دیگر
3. تست کاربردی و
4. تست میدانی
را با موفقیت پشت سر بگزارد. ELC ساخته شده باید بتواند در حداقل 6 موتور کاترپیلار به مدت حداقل 7000 ساعت کار کند و در هر 500 ساعت باید برای تست pH، خوردگی فلزی، آلودگی، تمرکز بازدارنده خوردگی و از بین رفتن قلیائیت نمونه برداری انجام شود. بعد از 7000 ساعت باید همه قطعات موتور باز شود و از نظر خوردگی و سایش بررسی شود.
ب) تیم پیشنهاد دهنده، سابقه فعالیت در حوزه مواد ساخت مواد شیمیایی را داشته باشد و اعضای تیم دارای تحصیلات و تجربه متناسب با طرح باشند.
ج) ماده تولید شده باید توانایی کار به مدت زمان مزبور را داشته باشد و پس از تست میدانی در مدت زمان مشخص، مورد تایید قرار خواهد گرفت.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما