فناوری های نوین احیای زمین های غیرحاصلخیز برای کشت زراعی و باغی

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه فناوری های نوین احیای زمین های غیرحاصلخیز برای کشت زراعی و باغی از کلیه فناوران توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

در راستای توجه و تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی و محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار کشور، موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد از کلیه شرکت ها و فناوران توانمند در زمینه فناوری های نوین احیای زمین های غیرحاصلخیز برای کشت زراعی و باغی، دعوت به عمل آورد.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این فراخوان شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما