فراخوان مجدد - ساخت ست یونیت لوله مغزی سیار

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ساخت یک ست یونیت لوله مغزی سیار از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

بسیاری از چاه‌های حفاری شده به دلیل مشکلات درون چاهی از قبیل رسوب برش‌های سنگین نفتی(آسفالتین)دچار کاهش تولید فشار می‌شوند یا در مواردی نیز برخی از چاه ها ممکن است دچار افزایش تولید آب شوند. در اینگونه چاه‌ها به منظور بازیافت تولید می‌توان بدون حضور دکل و صرفا با استفاده از تجهیز لوله مغزی سیار به اهداف عملیاتی بازگرداندن چاه به تولید دست یافت.

هدف از انجام این طرح ساخت یک ست یونیت لوله مغزی سیار منطبق بر ویژگی‌های فنی مندرج درRFPبه منظور بکارگیری در عملیات تعمیر بدون حضور دکل حفاری چاه‌های نفت و گاز برای انجام اسیدکاری،مشبک کاری و ... می‌باشد. 

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر

 


نظر شما