خط پایان؛ شماره شهریور99 مجله دانشمند منتشر شد

آیا دوران خودروهای احتراقی رو به پایان است؟ برای جایگزینی خودروهای احتراقی با برقی چقدر آماده‌ایم؟

خودروهای برقی کم‌کم در حال بازکردن جای پای خود در صنعت خودرو بوده و سهم قابل قبولی از معاملات این کالای مهم را به خود اختصاص داده‌اند. خودروهای برقی این قابلیت را دارند که با به‌کارگیری فنون تقویت عملکرد یا در اصطلاح تیونینگ، تقویت شده و به قدرت‌های بالاتری برسند. در همین رابطه، تعدادی از شرکت‌هایی که در حوزه تیونینگ خودرو فعال هستند، در خصوص فرصت‌های تیونینگ خودروهای برقی، اظهارنظرهای جالبی کرده‌اند.

آدرس سایت مجله برای دریافت این شماره از دانشمند:

www.daneshmandonline.ir


نظر شما