کابوس 2020؛ شماره دی ماه 1399 مجله دانشمند منتشر شد

بلایی که کرونا ویروس بر سر جوامع آورد: آیا انسان به پایان راه حیات رسیده است؟!

حدود یک سال پیش بود که در فضای مجازی ویدئوهای ترسناکی دست به دست می‌شد. همه جا داستان ویروس کوچکی که به راحتی از طریق هوا منتقل می‌شد و انسان‌ها را می‌کشت نقل محافل بود. اما این ویروس چیست؟ چه بلایی بر سر جوامع آورد؟ عملکرد دولت‌های جهانی در مقابله با آن چه بود؟ و چگونه سبک زندگی تمامی انسان‌ها را تغییر داد؟


نظر شما