برپایی غرفه دستاوردهای موسسه دانشمند در حاشیه همایش مدیران بنیاد مستضعفان

در حاشیه همایش سراسری مدیران بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که پنجشنبه هفته گذشته در محل ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان برگزار شد، موسسه تحقیق و توسعه دانشمند با برپایی غرفه ای به ارائه آخرین دستاورد های دانش بنیان این موسسه پرداخت.

به گزارش مرکز روابط عمومی موسسه دانشمند، در حاشیه همایش سراسری مدیران بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که پنجشنبه هفته گذشته در محل ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان برگزار شد، موسسه تحقیق و توسعه دانشمند با برپایی غرفه ای به ارائه آخرین دستاورد های دانش بنیان این موسسه پرداخت.

مدیران ستادی و شرکت های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان ضمن بازدید از این غرفه با ظرفیت های علمی ، پژوهشی شبکه تحقیق و توسعه موسسه دانشمند بیشتر آشنا شدند.

گزارش تصویری این رویداد

13c0aeb89db3b478f8219460eb7714b814e0e360061944b45263b8cf5165b50c29521d28d20d2e95dd88a209ca63d1b031c0dbaf4b13820ef48d48f7f3cc5ecb37a5a6dae37a6d01df05f0cb45d11d11e285afd67b8778ae0b936c17b62cffbb32651a04466339201c2028c0ac8f3081d78d01ee0be5f44a7d940a7accf80cb83f1d2f6ed09f042e3ea8dd4a12eaa6f4b1df6146675cb975a36569fa50ea1d24a34a4cbc03be64ef3058bbeb5c7da9898b47b7f71a0aeb7825df4cd5a8a590e893f671cde295301eaf69c749581c03404f3857ee006112db8a84d8ff3194c9ef40f5d404e6e4885a69a552596c2dd3873eab7867cd1d25542069870a3eaa80be

723a3d402026ad69fd655efb601f9030

انتهای پیام/

 


نظر شما