گزارش دوره‌ای 4 شرکت دانش‌بنیان در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل موسسه دانشمند بررسی شد

در جلسه‌ای 4 ساعته که صبح امروز 4 خردادماه 1400 در محل سالن امام خمینی(ره) موسسه دانشمند برگزار شد، گزارش دوره‌ای 4 شرکت دانش‌بنیان شرکت سیناوی‌سی با حضور مدیرعامل موسسه دانشمند بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه دانشمند، در جلسه‌ای 4 ساعته که صبح امروز 4 خردادماه 1400 در محل سالن امام خمینی(ره) موسسه دانشمند با حضور دکترخطیبی مدیرعامل موسسه دانشمند، مدیرعامل شرکت سینا وی‌سی، بازوی سرمایه‌گذاری این موسسه و جمعی دیگر از مدیران و کارشناسان این موسسه برگزار شد، چهار شرکت دانش‌بنیان که به تازگی در سبد سرمایه‌گذاری خطرپذیر بنیاد مستضعفان قرار گرفته بودند به بیان گزارش دوره‌ای شرکت‌ها و میزان پیشرفت پروژه‌های خود پرداختند. نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان مهارسیستم، نفت آزمایان، ستارگان نوآور سپهر پارس و سجایا نگار ضمن ارائه گزارش فعالیت و موانع پیش رو، برای رفع موانع و نیز ورود به بازارهای جدید درخواست حمایت کردند.

تسریع در روند حصول نتیجه در پروژه‌های جاری، کمک حداکثری به صنایع مختلف بنیاد برای رفع مسائل فناورانه و حمایت همه جانبه و حل سریع موانع این شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان در بنیاد مستضعفان از مهم‌ترین موضوعات مورد تاکید دکتر خطیبی در این جلسه 4 ساعته بود.

48f1984b8a107fa496b68f8a95cf7f166fb2ec11d761d849e4fdb56aa0760c14ac8cba0fec5783ea2f5762ff1ddb1b71c5c49cc7552e19e18fcdf82206d2b27002a0b19e78093ad56958eb3f0d148e6419b92d7eda09bb53acc8a33ded0183aae75af22ab93b80ed232177d355a680607b42a68b72f9df6632fda0b77c817927

86ccfbb7246d0c3dd4c7935ecdf673d2

انتهای پیام/


نظر شما