مجله دانشمند خرداد 1399

مجله دانشمند خرداد 1399

از زمان‌های بسیار دور بشر به‌دنبال روش‌هایی بود تا به کمک آن بتواند گذشت زمان را اندازه‌گیری کند. پس به این فکر افتاد که از پدیده‌های طبیعی برای اندازه‌گیری زمان و تعیین تقویم استفاده کند. او فهمید که می‌تواند به‌راحتی از پدیده‌های تکرارشونده طبیعی در جهت کارهای خود بهره ببرد. ماه و خورشید به‌عنوان پرنورترین اجرام شب و روز، بهترین انتخاب برای پایه‌ریزی تقویم و اندازه‌گیری زمان محسوب می‌شوند.


نظر شما