ناجیان حیات؛ شماره شهریورماه 1400 مجله دانشمند منتشر شد

ماجراجویی‌‌هایی در علم پزشکی و فعالیت‌های پزشکان، آیا «پزشکی» همان است که ما می‌پنداریم؟!

شیوع کرونا در کنار همه آسیب‌هایی که برای جنبه‌های مختلف زندگی بشری داشت، باعث شد اهمیت برخی از علوم بیشتر برای مردم آشکار شود؛ آنچه امروزه آن را علم پزشکی می‌خوانیم، از دیرباز مورد توجه بشر بوده، چراکه بشر خیلی زود فهمید با ارزش‌ترین دارائی‌اش، سلامتی است. در کنار مطالب متنوع از حوزه‌های گوناگون علمی، در بخش‌های مختلفی از این شماره و مخصوصا در گپ و گفت نسبتا مفصلی که با جناب دکتر علی جعفریان، پزشک و رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران داشته‌ایم، بیشتر با این ناجیان حیات و فعالیت‌هایشان آشنا می‌شویم.


نظر شما