طراحي و ساخت سيستم ضد برخورد تاپ درايو با سکوي حفاري و تاج دکل حفاري

موسسه تحقیق و توسعه داﻧﺸﻤﻨﺪ در نظر دارد برای طراحی و ساخت سیستم ضد برخورد تاپ درایو با سکوی حفاری و تاج دکل حفاری از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

سالانه به دلیل بروز خطای انسانی و یا مستهلک شدن قطعات و یا خطاهای محاسباتی در دکل های حفاری Top driveها با سکوی حفاری برخورد می‎کنند که این اتفاق باعث بروز هزینه ‎های تعمیراتی بسیار سنگین برای این  شرکت ها می‎شوند. طراحی و ساخت سیستم ضد برخورد علاوه بر افزایش حس اعتماد به نفس به اپراتور دستگاه، مانع از به وجود آمدن هزینه های سنگین تعمیراتی و از دست دادن Top driveها می‎شود.

 با توجه به شرایط کنونی کشور و گرانی قطعات یدکی این دستگاه، وجود افراد نخبه، وجود شرکت ‎های دانش بنیان و ضرورت حفظ و حراست تجهیزات موجود و در نظر گرفتن قیمت Top drive انجام این  پروژه بسیار ضرورت دارد.

موسسه تحقیق و توسعه داﻧﺸﻤﻨﺪ در نظر دارد برای طراحی و ساخت سیستم ضد برخورد تاپ درایو با سکوی حفاری و تاج دکل حفاری از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

لینک ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما