طراحی و اجرای سامانه کنترلی واحد فورهارث و کوره‌ها

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه طراحي و اجراي سامانه کنترلي واحد فورهارث و کوره‌ها از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در راستای توجه و تکیه بر توانمندی­های متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی، در زمینه رفع نیاز فناورانه یکی از کارخانجات تولید شیشه بطر و جار بنیاد مستضعفان، در خصوص طراحی و اجرای سامانه کنترلی واحد فورهارث و کوره‌های unit melter و end-port regenerative با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند و واجد شرایط، در دو فاز :

1- طراحی و آنالیز سامانه کنترلی واحدهای فورهارث و کوره‌ها،

2- اجرا و پیاده سازی سامانه کنترلی طراحی شده در فاز اول.

تعامل و همکاری نماید.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما