طراحي و ساخت سيستم ريکوپراتوري جهت پيش گرمايش هواي ورودي

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه طراحي و ساخت سيستم ريکوپراتوري جهت پيش گرمايش هواي ورودي از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در راستای توجه و تکیه بر توانمندی‌های متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی، در زمینه رفع نیاز فناورانه یکی از کارخانجات تولید شیشه بطر و جار بنیاد مستضعفان در خصوص طراحی و ساخت یک سامانه مبدل حرارتی از نوع ریکوپراتور جهت پیش گرمایش هوای ورودی کوره با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند و واجد شرایط برای رفع این مسئله تعامل و همکاری نماید. در حال حاضر محصولات احتراق داغ تولید شده با دمای نزدیک 800 درجه سانتی گراد بدون تبادل حرارت از دودکش کوره خارج می‌شود. به منظور افزایش راندمان حرارتی، مد نظر است یک سیستم رکوپراتوری در محل تلاقی با دودکش طراحی شود به طوری که هوای خروجی ناشی از احتراق بعد از تبادل حرارت جهت پیش گرمایش هوای ورودی، با دمای تقریبی ۲۰۰ درجه سانتی گراد از دودکش خارج شود.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما