نشت یابی خطوط انتقال نفت و گاز با حسگر فیبر نوری

یکی از راهکارهای بروز و قابل اطمینان جهت پایش و کنترل هوشمند خطوط انتقال
انرژی استفاده از فیبر نوری به عنوان حسگر سنجش میزان نشت خطوط می باشد. در این
روش با استفاده از فیبر نوری تک مد و قرار گیری آن در کنار خطوط انتقال، می توان علاوه
بر مشخص کردن نشت در طول خط لوله، میزان و موقعیت دقیق آن را مشخص کرده و
جهت انجام اقدامات آتی در اختیار کاربر قرار داد. از جمله مشخصات سامانه حسگر فیبر
نوری می توان به پایش به صورت پیوسته و بدون فاصله، تاثیرناپذیری در برابر تداخلات
الکترومغناطیسی، مشخص کردن موقعیت و میزان نشت، بازرسی در لحظه و ... اشاره
کرد. علاوه بر موارد ذکر شده امکان اتصال سامانه های متوالی و پایش تا طول چند صد
کیلومتر نیز امکان پذیر است.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این فراخوان شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما