فراخوان نیازهای فناورانه حوزه پساب تمدید شد!

فراخوان نیازهای فناورانه حوزه پساب صنعتی و تصفیه آب صنایع بنیاد مستضعفان به علت استقبال خارج از انتظار فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان تا تاریخ 7 فرودین 1400 تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه دانشمند، فراخوان نیازهای فناورانه حوزه پساب صنعتی و تصفیه آب صنایع بنیاد مستضعفان به علت استقبال خارج از انتظار فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان تا تاریخ 7 فرودین 1400 تمدید شد.

فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند تا روز شنبه 7 فروردین، پروپوزال‌های خود در رابطه با فراخوان‌های حوزه پساب را در سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند به نشانی fanavar.daneshmandins.ir بارگذاری کنند.

گفتنی است فراخوان این نیازها در ادامه برگزاری "رویداد پساب تا آب" در صنایع بنیاد که در28 بهمن ماه امسال توسط موسسه دانشمند برگزار شده بود، صورت می‌گیرد.

ab05684ac8e87eb89d9dc9050c694976

انتهای پیام/

 


نظر شما