بازدید مدیرعامل موسسه دانشمند از پالایشگاه نفت بهران

پیرو دعوت مدیرعامل پالایشگاه نفت بهران بازدیدی سه ساعته توسط دکتر خطیبی، مدیرعامل و جمعی از مدیران موسسه تحقیق وتوسعه دانشمند از مراحل مختلف تولید و بسته بندی محصولات این پالایشگاه صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه دانشمند، پیرو دعوت مدیرعامل پالایشگاه نفت بهران بازدیدی سه ساعته توسط دکتر خطیبی، مدیرعامل و جمعی از مدیران موسسه تحقیق وتوسعه دانشمند از مراحل مختلف تولید و بسته بندی محصولات این پالایشگاه صورت گرفت.

ضمن این بازدید سازو کار ایجاد مرکز نوآوری بهران با مشارکت شرکت توسعه دانش بنیان سینا از شرکت های زیرمجموعه موسسه دانشمند و شرکت نفت بهران جهت حل مشکلات و آینده پژوهی در حوزه فعالیت های بهران به تصویب رسید.

96c7562fad5663ed3de791a8de4212a49be2fe54075beffcdc9033e83da17731de5799fcaeca00244b07977ad91b6066

انتهای پیام/


نظر شما