گزارش تصویری/مجمع سالیانه موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

مجمع عمومی سالانه موسسه تحقیق و توسعه دانشمند با حضور سید پرویز فتاح رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برگزار شد.

9b102e09f0319623145be95a60211020037de6839a629e393c0acf6fd14718141e75a0510635f605fdce94a2b204e6261e6a8daa5b34f22986a834a2e72b0be5d8574d0a27c8cd972be56cc7ae12f8caa504452f42ab226c34b6e9de95e620cf2d172f65ea077b65a6f60ef174c67e62132d5c5ee743a22c10e94fb6f723cea06ebf3de9ddad308b7b08d52278382265


نظر شما