فراخوان جذب کارگزار در مرکز نوآوری بهران

- آینده پژوهی و رصد تکنولوژی

- مدیریت فرآیند شتابدهی

- برگزاری چالش‌های نوآوری و ...

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این فراخوان شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما