شبکه تحقیق و توسعه دانشمند حامی نوآوری فراگیر

هدف از تشکیل شبکه تحقیق وتوسعه دانشمند، ایجاد زیرساختهای مناسب جهت شناسایی، جذب، تطبیق، رفع نیازها و حل مسائل شرکتهای تابع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که ماهیت فناورانه و نوآورانه دارند.

به گزارش مرکز روابط عمومی موسسه تحقیق و توسعه دانشمند ، شبکه تحقیق و توسعه دانشمند به عنوان یکی از زیر مجموعه های موسسه دانشمند در تلاش است تا مسائل و مشکلات صنایع وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را از طریق هسته های فناور و با اعتماد به جوانان مستعد حل نماید تا علاوه بر عملی کردن شعارهای حمایتی در این زمینه ‌‌،‌‌به تعهد تحقیق و توسعه ای خود در میان صنایع بنیاد نیز عمل کند.

در عصری که به نام عصر اطلاعات و با دستاورد های علمی و دانشی آن شناخته میشود ، معادلات قدرت در عرصه های گوناگون ملی و بین المللی تغییر کرده و لزوم توجه بیشتر در حوزه تحقیق وتوسعه دانش، به اختیار منطق هم نباشد به اجبار محیط و زمان افزون تر می‌گردد. دانشمند با درک این موضوع و با ایجاد بستری (Platform) به بهره‌گیری از دانش کاربردی متخصصان و جوانان مستعد می پردازد؛ این شبکه به منظور تسهیل روند تجاری سازی ایده ها و اختراعات، با جمع آوری اطلاعات و ایجاد ارتباط چند سویه بین ارکان فرآیند تجاری سازی یعنی عرضه کنندگان فناوری (شامل مخترعین، شرکت های دانش بنیان، نخبگان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و...) و متقاضیان فناوری (بنگاه های صنعتی، معدنی، کشاورزی و معدنی، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و...) زمینه مناسب تعامل بین طرفین را فراهم می آورد.

دانش و فناوری در فضای کسب و کار امروز پایه مزیت رقابتی و برتری در بازار است. با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی به عنوان سند بالا دستی محسوب می شود، دانش محوری و اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از 10 مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد.بنابراین به منظور دستیابی به اهداف و برنامه های بالادستی و فراهم نمودن توسعه دانش و نوآوری، سیاست های یکپارچه در فعالیت های تحقیق و توسعه،ایجاد هم افزائی در بهره برداری مشترک از امکانات و تسهیلات فنی گروه شبکه تحقیق و توسعه در موسسه دانشمند تشکیل شده است.

از سویی دیگر رویکرد نوآوری فراگیر به دنبال پیاده‌سازی نوعی از نوآوری است که کاهش نابرابری و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه را موجب می‌شود. مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند با اتخاذ رویکرد نوآوری فراگیر، با نگاه ویژه به گروه‌های جمعیتی میانه و پایین هرم توزیع ثروت، به دنبال آن است که مداخلاتی نوآورانه جهت بازتوزیع عادلانه ثروت در جامعه داشته باشد تا از طریق افزایش دسترسی به منابع، یکی از قابلیت‌های مرتبط با سلامت، آموزش، درآمد یا مشارکت اجتماعی را در پایه هرم بهبود بخشد.

photo_2020-06-01_08-53-41

هدف از تشکیل شبکه تحقیق وتوسعه دانشمند، ایجاد زیرساختهای مناسب جهت شناسایی، جذب، تطبیق، رفع نیازها و حل مسائل شرکتهای تابع بنیاد است که ماهیت فناورانه و نوآورانه دارند و نیزیافتن کاربردهای جدید و یا بهبود یافته در بنگاه های تجاری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، به این منظور اهداف فرعی زیر در دستور کار این شبکه قرار دارد:

  1. یکپارچگی و انسجام در مدیریت شبکه های تحقیق وتوسعه گروه های مختلف؛
  2. ایجاد بستری مناسب برای توسعه فناوری و پروژه های دانش بنیان؛
  3. هدفمندسازی تحقیقات و کاربردی نمودن پژوهش های انجام شده و جلوگیری از تحقیقات تکراری؛
  4. ایجاد جریان جامع و بانک اطلاعاتی و به اشتراک گذاری منابع علمی بین شرکت¬های صنعتی؛
  5. نظارت بر فرآیندهای تحقیقاتی و
  6. برقراری ارتباط صنعت با مراکز پژوهشی و اجرایی و دانش بنیان

برای ثبت نام و آگاهی از نحوه مشارکت در این شبکه میتوانید از طریق راه های ارتباطی زیر‌اقدام کنید.(سامانه طرحهای دانش بنیان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)

www.fanavar.daneshmandins.ir

تلفن 88883913 داخلی 402 و 401

انتهای پیام/

 


نظر شما