نشست مدیرعامل موسسه دانشمند با جمعی از اساتید دانشگاه فعال در حوزه دانش بنیان

نشست دکتر خطیبی مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند بنیاد مستضعفان با جمعی از اساتید فعال درحوزه دانش بنیان به منظور توسعه حمایت های بنیاد از طرح های دانش بنیان دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه دانشمند، عصر چهارشنبه 18 تیر99 در نشست میان دکتر علی خطیبی مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند و جمعی از اساتید دانشگاه های مختلف، بر لزوم حمایت های بیشتر از طرح های دانش بنیان در دانشگاه ها تاکید شد.

در این نشست اساتید حاضر به بیان دغدغه ها و مشکلات محققان دانشگاهی در زمینه تجاری سازی محصولات و ایده های دانش بنیان پرداختند. مدیرعامل موسسه دانشمند نیز ضمن تشریح روش های حمایتی بنیاد مستضعفان از طرح های دانش بنیان، قول حمایت ویژه از هرگونه فعالیت پژوهشی که موجب حل مسائل صنایع داخلی و قطع وابستگی خارجی شود را دادند.

همچنین در ادامه نشست در رابطه با طرح های حوزه تصفیه آب مناطق محروم، کشاورزی، مدیریت مصرف آب و انرژی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

b080ffc55aa06e01b1b7908ab885d1ec

انتهای پیام/


نظر شما