بومی‌سازی یک دستگاه سبد سانتریفیوژ بچ (Batch)

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه بومی‌سازی یک دستگاه سبد سانتریفیوژ بچ (Batch) ازکلیه افراد و شرکت‌های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

در راستای توجه و تکیه بر توانمندی‌های متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی، مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ”بومی‌سازی یک دستگاه سبد سانتریفیوژ بچ (Batch)“ از کلیه افراد و شرکت‌های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما