مجله دانشمند مرداد 1399

مرگ یخ های قطبی عنوان 682مین شماره پیاپی مجله دانشمند است

به گفته دانشمندان، سطح آب دریا در تاریخچه 4.6 میلیون ساله زمین به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش و کاهش داشته است. اما سرعت افزایش سطح آب جهانی اخیراً از نرخ میانگین دو تا سه هزار سال گذشته فاصله گرفته و با سرعت بیشتری – سالانه حدود یک دهم اینچ – در حال افزایش است. آیا ادامه این روند می‌تواند باعث ایجاد تغییرات چشمگیر در سواحل جهان شود؟

 

آدرس سایت مجله برای دریافت این شماره از دانشمند:

www.daneshmandonline.ir


نظر شما