گزارش تصویری/ دیدار پایان سال کارکنان موسسه دانشمند

ظهر امروز چهارشنبه 27 اسفند 99، در محل سالن امام خمینی(ره) موسسه تحقیق و توسعه دانشمند با حضور مدیرعامل، مدیران و کارکنان موسسه، آخرین جلسه سال برگزار شد.

ab708da355e333d0130af2a39288d0c50c1f40eeea3387682bc24e79863e35be25af93b95b605ea3b278396df01f3a60607ca1abd3ddcffc0ad6a9960a64e8af751b87fbc2f86f2f8123f5a3df357ec4c5f51f94c497a076565aa053cf584cdad05b4988a257485df1931dcde41add6dcfb2bc8e83d7a48741cc4125b35c8d78

 


نظر شما