ابداع روشی جهت تشخيص سريع تعداد کلی‌فرم‌ها در محصولات لبنی

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه طراحي و ساخت ابداع روشی جهت تشخیص سریع تعداد کلی‌فرم‌ها در محصولات لبنی از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

در راستای توجه و تکیه بر توانمندی­های متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی، مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ”ابداع روشی جهت تشخیص سریع تعداد کلی‌فرم‌ها در محصولات لبنیاز کلیه افراد و شرکت‌های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما