با انتشار شماره آبان99 مجله دانشمند، دانشمند 57 ساله شد

نگاهی به داستان اسرارآمیز تکامل از گذشته تا امروز؛ آینده تکامل بشریت چگونه خواهد بود؟

به راستی که انسان کیست؟ انسان در هر زمان، برای تطبیق خود با شرایط تغییر کرده است. اگر بخواهیم به ریشه این تغییرات  برسیم، باید زمان را به دو میلیون سال عقب برگردانیم. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه بشر توانسته در این مدت هر چند کوتاه در این سیاره متخاصم دوام بیاورد؟ جواب این سؤال یک کلمه است، فرگشت!!!

آدرس سایت مجله برای دریافت این شماره از دانشمند:

www.daneshmandonline.ir


نظر شما