ساخت دستگاه گرانش سنج کوانتومی

به طور کلی سنسورهای کوانتومی در زمینه افزایش دقت اندازه گیری و همچنین افزایش توان اندازه
گیری (کم کردن کمینه مقدار قابل اندازه گیری) به دنیای امروز کمک می کنند و دستیابی به دقت بالاتر
در این زمینه بسیار ضروری است.
سنسور کوانتومی گرانش نیز از این قاعده مستثنی نیست و در دو زمینه مذکور دارای ویژگی های
منحصر به فردی می باشد. علاوه بر این مساله یکی از مهم ترین ویژگی های این روش نسبت به
مشابه کلاسیکی خود امکان اندازه گیری به صورت پیوسته می باشد. در ادامه سه مزیت مهم این
محصول بیان می شود و در واقع صنعت اکتشاف برای کم کردن هزینه های اکتشاف و افزایش عمق
و دقت، نیاز به توسعه در این زمینه دارد.
دقت در اندازه گیر ی: با توجه به شرایط شیلد سیستم و همچنین حساسیت بسیار بالای مربوط
به نتایج تداخل اپتیکی این امکان وجود دارد که مقدار مطلق گرانش با دقت میکروگال (μGal)
اندازه گیری شود.
پایداری و امکان اندازه گیری پیوسته از مرتبه چند ثانیه تا چندین سال با یکبار اندازه گیر ی: با توجه
به مدل طراحی سنسور، سامانه قادر به تکرار اندازه گیری با یک نرخ مشخص بدون دخالت اپراتور
است و هیچگونه کالیبراسیون دوباره نیاز ندارد.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این فراخوان شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما