دغدغه جهانی؛ شماره مهر99 مجله دانشمند منتشر شد

به دنبال نگرانی های تأمین غذای بشری در آینده متولیان غذا چه تدابیری را در استفاده از فناوری های نوین برای غلبه بر مشکلات در نظر گرفته اند؟!

سؤال پرتکرار در سال‌های اخیر آن است که آیا سیستم‌های کشاورزی جهانی تا سال 2050 قادر خواهند بود به شکلی پایدار، سازگار با محیط زیست و رضایت‌بخش به تغذیه انسان پاسخ دهند؟ از سوی دیگر، با توجه به جمعیت رو به رشد جهان و افزایش تقاضا برای مواد غذایی آیا روش‌های ابتکاری برای تأمین مواد غذایی کارآمد خواهند بود؟

آدرس سایت مجله برای دریافت این شماره از دانشمند:

www.daneshmandonline.ir


نظر شما