ساخت پمپ تراک سیمان و اسیدزنی

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه ساخت پمپ تراک سیمان و اسیدزنی از کلیه افراد و شرکت های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.

 برای انجام عملیات سیمانکاری و همچنین اسیدزنی از دستگاه پمپ تراک استفاده می‌شود. یک شرکت فعال در صنعت حفاری در نظر دارد با استفاده از ظرفیت فناوران توانمند نسبت به ساخت دستگاه پمپ تراک سیمان و اسیدزنی اقدام نموده و ضمن تکمیل بخشی از زنجیره ارزش خود، حضور گسترده‌تری در بازار خدمات حفاری داشته باشد.


نظر شما