تولید عصاره استویا

شرکت توسعه دانش‌بنیان سینا به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد در راستای دستیابی به خودکفایی و استفاده از توانمندی‌های بومی، به سرمایه‌گذاری روی تولید عصاره استویا در جهت رفع نیاز داخلی این محصول بپردازد.

یکی از جایگزین‌های مناسب برای شیرین‌کننده‌های ساکارزی، شیرین‌کننده‌های بدون کالری حاصله از استویا است. این شیرین‌کننده‌ها 100 تا 300 برابر ساکارز شیرین بوده و همچنین در بدن جذب نمی‌شوند. از آنجایی که تمایل عموم مردم به سمت مصرف ترکیبات رژیمی و با کالری کمتر رفته‌است، استفاده از استویا و مواد مؤثره‌‌ی آن، به سرعت در جهان رو به فزونی‌است. شرکت‌هایی مانند کوکاکولا، پپسی،... از عصاره‌ی استویا درمحصولات رژیمی خود بهره‌ می‌برند.

بازار محصولات استویا به لحاظ نوع محصول به سه بخش تقسیم می‌شود. نسل اول، شامل برگ‌های استویا‌ است. مشکل این نسل، حجم بالای مورد نیاز برگ برای شیرین کردن محصولات و همچنین تلخی و اثر روی رنگ محصول نهایی بود. نسل دوم، استخراج عوامل شیرینی استویا به روش‌های فیزیکی-شیمیایی بود. در میان گلیکوزیدهای استویول موجود در برگ استویا، غلظت Reb A از سایر ترکیبات بیشتر است. از اینرو تولید محصول Reb A خالص و  سایر Reb ها (در فرم مخلوط) نسل دوم شیرین‌کننده‌های استویا را تشکیل می‌دهند. مشکل این نسل، خصوصاً Reb A تلخی آن است که استفاده از آن را در محصولات صنایع غذایی با محدودیت روبرو ساخته‌است. نسل سوم شامل دو بخش است؛ بخش اول تغییر ساختار Reb A با فراوری آنزیمی گلیکولیزاسیون به ترکیباتی مانند Reb M بود. گام دیگری که در نسل سوم شیرین‌کننده‌های استویا برداشته‌شد، اساسا هیچ ارتباط مستقیمی با خود گیاه نداشته و محققان با تقلید و ایجاد مسیر متابولیکی تولید Reb A ، Reb M ،... در میکروارگانسیم‌های نظیر مخمر، به تولید مواد مؤثره‌ی شیرین‌کننده‌ی استویا به صورت تخمیری در فرمانتور پرداختند.

برای دریافت RFP طرح کلیک کنید.

برای ثبت‌نام در طرح کلیک کنید.

 


نظر شما