رویای سفر!؛ شماره فرودین 1400 مجله دانشمند منتشر شد

به همراه مقالات جذاب درموضوعات متنوع علمی؛ دراین شماره درباره سفر،حسرت این روزهای کرونای‌یمان نیز خواهیم خواند!

یکی دیگر از نعمت‌هایی که به خاطر شیوع کونا از آن محروم شده‌ایم سفر است. کمتر کسی بود که بتواند نوروز را بدون سفر تصور کند. هرچند این روزها امکان مسافرت رفتن را نداریم اما در این شماره با پرداختن به ماهیت سفر، انواع آن، تغییرات آن در دوران کرونا و حتی آثار مخرب آن بر محیط زیست قصد داریم با این مقوله بیشتر آشنا شویم تا در صورت پایان کرونا گردشگران بهتری باشیم.


نظر شما