طراحی و ساخت سیستم نمودارگیری از گل حفاری(MLU)

موسسه تحقیق و توسعه داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ دارد برای طراحی و ساخت سیستم نمودارگیری از گل حفاری Mud Logging Unit (M LU) از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

عملیات حفاری چاه، یکی از عملیات سنگین و پیچیده صنایع نفت و گاز به شمار می‌آید و همواره با خطر فوران چاه و آتش سوزی که صدمات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت رو به رو می‌باشد. لذا کنترل عملیات در حین حفاری از حساسیت بالایی برخوردار است و با پیشروی به عمق زمین شرایط سخت‌تر و دشوارتر خواهد شد. به منظور کنترل شرایط چاه، اطلاع از شرایط درونی و محیطی چاه یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین منظور با نصب انواع سنسورها بر روی ماشین آلات و تجهیزات حفاری و آنالیز پیوسته داده‌های حفاری، شرایط چاه در رویت حفار و سایر افراد مسئول قرار می‌گیرد، به عبارت دیگر با استفاده از یونیت نمودارگیری از گل حفاری (MLU) کلیه داده‌های لازم از سنسورها جمع شده و همزمان با عملیات حفاری پردازش و در اختیار حفار و مسئولان ذیربط قرار می‌گیرد.

موسسه تحقیق و توسعه  داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ دارد برای طراحی و ساخت سیستم نمودارگیری از گل حفاری Mud Logging Unit (M LU) از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

لینک ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر

 


نظر شما