دسته: اطلاع رسانی

حضور موسسه توسعه آموزشی و پژوهشی سینا در دومین نمایشگاه ملی آبادیران

حضور موسسه توسعه آموزشی و پژوهشی سینا در دومین نمایشگاه ملی آبادیران موسسه توسعه آموزشی و پژوهشی سینا به نمایندگی از موسسه تحقیق و توسعه دانشمند و شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ، …

۲۸ خرداد ۱۴۰۳