دسته: بنیاد مشتضعفان

امضای تفاهم‌نامه همکاری موسسه دانشمند با شرکت نفت بهران

امضای تفاهم‌نامه همکاری موسسه دانشمند با شرکت نفت بهران در زمینه همکاری‌های مشترک پژوهشی و فناوری در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران تفاهم‌نامه همکاری بین …