صفحه اصلی > انتشارات : یادگیری ماشین از انسان

یادگیری ماشین از انسان

#نشریه_بنیادتِک
✅ گاهنامه بنیادتِکسال سوم/ شماره بیست و هفتم/ تیر ۱۴۰۳
🔻 یادگیری ماشین از انسان
🔹در این شماره میخوانید:

▪️ چرا یادگیری ماشین مهم است؟

▪️ کاربردهای یادگیری ماشین در زندگی

دانلود بنیاد تک شماره 27:

بنیاد تک 27

پست های مرتبط

یادگیری عمیق با هوش مصنوعی

#نشریه_بنیادتِک گاهنامه بنیادتِکسال سوم/ شماره بیست و هشتم/ تیر ۱۴۰۳ یادگیری عمیق…

۱۱ تیر ۱۴۰۳

هوش مصنوعی و هزاران راه نرفته

گاهنامه بنیادتِک سال دوم/ شماره بیست و ششم/ اردیبهشت ۱۴۰3 هوش مصنوعی…

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

هوش مصنوعی در راه خودآگاهی

گاهنامه بنیادتِک سال دوم/ شماره بیست و پنجم/ اردیبهشت ۱۴۰3 هوش مصنوعی…

۹ خرداد ۱۴۰۳