صفحه اصلی > انتشارات : یادگیری عمیق با هوش مصنوعی

یادگیری عمیق با هوش مصنوعی

#نشریه_بنیادتِک
✅ گاهنامه بنیادتِکسال سوم/ شماره بیست و هشتم/ تیر ۱۴۰۳


🔻 یادگیری عمیق با هوش مصنوعی
🔹در این شماره میخوانید:

▪️ تفاوت بین یادگیری ماشینی و عمیق

▪️ کاربردها و چالش‌های یادگیری عمیق

دانلود بنیادتک28

پست های مرتبط

یادگیری ماشین از انسان

#نشریه_بنیادتِک گاهنامه بنیادتِکسال سوم/ شماره بیست و هفتم/ تیر ۱۴۰۳ یادگیری ماشین…

۲ تیر ۱۴۰۳

هوش مصنوعی و هزاران راه نرفته

گاهنامه بنیادتِک سال دوم/ شماره بیست و ششم/ اردیبهشت ۱۴۰3 هوش مصنوعی…

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

هوش مصنوعی در راه خودآگاهی

گاهنامه بنیادتِک سال دوم/ شماره بیست و پنجم/ اردیبهشت ۱۴۰3 هوش مصنوعی…

۹ خرداد ۱۴۰۳