امروزه به دلیل رقابت شدید در بازار، محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی متخصص و به خصوص محدودیت مواد اولیه، نوآوری به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. بازارهای انحصاری و منابع نامحدود انگیزه برای نوآوری را کاهش می‎دهد؛ از این رو پیش نیاز اول، احساس نیاز برای نوآوری به خاطر محدودیت است.

نوآوری به معنای استفاده از ایده‎های نوین ناشی از خلاقیت، برای حصول ارزش افزوده و کارایی بیشتر است و به تولید یک محصول جدید، خدمتی نو یا روشی متفاوت برای انجام کار منجر می‎شود. فرهنگ نوآوری، مانند جاده برای رسیدن به مقصد است. اگر جاده مناسب برای رسیدن به مقصد وجود نداشته باشد، با بهترین وسیله نقلیه نیز نمی‎توان به هدف رسید. برای تحقق کامل اهداف، در قدم اول، باید بسترهای مورد نیاز را فراهم کرد؛ اصول اولیة نوآوری را باور داشت؛ عوامل موفقیت را تقویت، تنگناهای موجود را شناسایی و مرتفع کرد.

معاونت ترویج نوآوری به عنوان واحدی در تعمیق فرهنگ خلاقیت و جریان دانش با تلاش مستمر و بدون محدودیت زمانی، شرایط مناسب برای فرآیند نوآوری را که شامل ایده‎پردازی تا اجرایی شدن ایده است، فراهم می‎کند و در این رهگذار از هدر رفتن انرژی، دوباره‎ کاری و پراکنده‎‎ کاری جلوگیری می‎کند.

موارد زیر محورهای فعالیت این معاونت را نشان می دهد.

  • آموزش‌های تخصصی
  • برگزاری رویدادها، همایش‌ها و …
  • جایزه نوآوری و فناوری
  • مدیریت دانش