مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا، در راستای تحقق مأموریت اصلی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سعی دارد با استفاده از روش‌های نوین و فناورانه در آموزش و توانمندسازی مستضعفان، نسبت به تربیت کنشگران و شبکه‌سازی آموزش جهت تحقق عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق هدف بنیاد اقدام نموده، تا گامی کوچک در راستای رفع محرومیت آموزشی جهت تحقق عدالت آموزشی و تربیتی در این مناطق بردارد.

یکی دیگر از حوزه های فعالیت موسسه آموزشی پژوهشی فعالیت در راستای تکمیل زنجیره های ارزش افزوده و صندوق پیشرفت منطقه ای می باشد. بطور کلی موارد زیر را از جمله اهداف این موسسه می توان برشمرد:

  • عدالت آموزشی و تربیتی: تربیت کنشگران و شبکه‌سازی آموزشی
  • گسترش اثربخشی فعالیت‌های دانش‌بنیان
  • ارتقاء سبک زندگی در مناطق محروم از طریق رویکردهای فناورانه و نوآورانه

آدرس درگاه اینترنتی شرکت توسعه دانش بنیان سینا به نشانی موسسه آموزش سینا قابل دسترسی می باشد.